De feminine kvaliteter og opvågningsvejen - Weekend workshop med Myoshin Kelley & Antonia Sumbundu

Dato og tidspunkt Fredag, den 13. april 2018 - Søndag, den 15. april 2018 
kl. 9.00 - 17.00
  
Kort beskrivelse - hvordan du genkender og styrker disse kvaliteter på vejen mod klarhed. Har du nogensinde undret dig over den intuitive stemme, der kan virke så uhåndgribelig? Eller har der været tidspunkter, hvor du bare ønskede at bryde fri af det konceptuelle sind? Dette er tidspunkter, hvor du er kommet i kontakt med aspekter af det feminine. Skønt de kan være flygtige og derfor nemme at overse, længes verden efter disse kvaliteter. De er også en nødvendig del af opvågningsprocessen.
 
Yderligere beskrivelse
Mens Buddhas belæringer ultimativt leder os mod at transcendere kønsidentiteter, så hjælper forståelsen af de maskuline og feminine egenskaber os til at omfavne alle aspekter af vores væsen. Mingyur Rinpoche lærer os, at visdom og metoder er som fuglens to vinger. Visdom, de rummelige og uhåndgribelige kvaliteter ved sindets natur, karakteriseres som det feminine. Det maskuline kommer til udtryk som de forskellige metoder, de medfølende handlinger, som vi anvender til at engagere os mod verden. Når disse kvaliteter er i balance, kan vi overskride den dualistiske verden og bevæge os mod opvågnen. I løbet af denne weekend-workshop, vil vi undersøge, hvordan de ofte mere uhåndgribelige feminine kvaliteter kan bringes i forgrunden i vores erfaring. Vi vil lære at arbejde med de tænkemåder, som kan forhindre disse kvaliteter, og vi vil udforske tibetanske buddhistiske belæringer, som understøtter de feminine karakteregenskabers autentiske udtryk.
 
Arrangør Tergar
  
Sted Skandinavisk Yoga og Meditations center Købmagergade 65 
Postnummer og by: 1150 København K
Region: Hovedstaden
  
Kontaktperson copenhagen@tergar.org  copenhagen@tergar.org
  
Entre Pris Kr. 1200 Kr. 950 (studerende/arb.ledige) Kr. 1450 (ikke medlem) Vi tager ikke imod kontantbetaling ved døren. Ved tilmelding, beder vi dig derfor indbetale kursusgebyret på foreningens konto: Danske Bank Reg. nr.: 155 Kontonr.: 11052614 e
  
Link http://tergar.org/communities-and-practice-groups/find-a-center-or-group/copenhagen/
  
Kilde: Vist i DharmaKalender.dk - dato: 20/3-2019
Oprettet i DharmaKalender.dk den: 16/12-2017