STUDIEGRUPPE OM ETIK

Dato og tidspunkt Onsdag, den 19. august 2020 kl. 17.30 - 19.30
  
Kort beskrivelse Uetiske handlinger er den direkte vej til uro og lidelse. Etiske handlinger er den direkte vej til indre ro og lykke. Så enkelt er det, og alligevel har mange af os svært ved at holde fast i en etisk livsførelse. Derfor tilbyder Phendeling nu en studiegruppe i etik – en fortsættelse af forårets studiegruppe - men både nye og "gamle" er velkomne. Med udgangspunkt i H.H. Dalai Lamas fremragende – og letforståelige – bog ”Tanker for det nye årtusinde” arbejder vi os i fællesskab gennem etikkens mange perspektiver og nuancer. Målet er, at vi gennem åbne, fortrolige og udviklende samtaler hjælper hinanden med: – At øge vores indsigt i etik og etikkens betydning for vores liv og samfund – At integrere etikken dybere i vores liv, så vi udvikler os positivt og dermed bedre kan være til gavn og glæde for alle levende væsner – At lære hinanden bedre at kende og styrke vores fællesskab i og omkring etikken og Phendeling. Eneste betingelser for deltagelse er, at du har tid og mod på at være en del af en fast studiegruppe i Phendeling, at du anskaffer bogen ”Tanker for det nye Årtusinde”, og at du læser op på de kapitler, som er på programmet til de enkelte møder, så vi alle er velforberedte, når vi mødes. Studiegruppen ledes af Hans-Jørgen Hansson og Julie Relsted. Dato og tid: Onsdage kl. 17.30-19.30 d.19.8., 23.9., 14.10. og 25.11. Tilmelding nødvendig - både for nye og gamle deltagere – på https://phendeling.dk/tilmelding senest 12.8.20 OBS! Der er begrænset deltagerantal. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tidligere deltagere har fortrinsret.
 
Arrangør Phendeling
  
Sted Nørregade 7B.2 
Postnummer og by: 1165 København K
Region: Hovedstaden
  
Kontaktperson Tenzin Drolkar 40594508 Info@phendeling.dk
  
Entre Gebyr: 300,-. Beløbet dækker hele forløbet (deltagere, som betalte i foråret, skal ikke betale igen)
  
Link http://
  
Kilde: Vist i DharmaKalender.dk - dato: 30/7-2021
Oprettet i DharmaKalender.dk den: 18/6-2020