Tibet Charity Ordinær Generalforsamling

Dato og tidspunkt Fredag, den 18. juni 2021 kl. 18.00 - 20.00
  
Kort beskrivelse DAGSORDEN:
• Valg af dirigent
• Den nuværende bestyrelse præsenterer sig
• Årsberetning ved formand og projektlederne
• Regnskab
• Valg af bestyrelse *
• Valg af revisor
• Indkomne forslag **
• Eventuelt
 
Arrangør Tibet Charity
  
Sted Phendeling, Nørregade 7B, 2th 
Postnummer og by: 1165 København
Region: Hovedstaden
  
Kontaktperson Kim Grøn 41964802 mail@tibetcharity.dk
  
Entre
  
Link http://
  
Kilde: Vist i DharmaKalender.dk - dato: 30/7-2021
Oprettet i DharmaKalender.dk den: 7/6-2021